Enhancing the R&D ecosystem to propel Malaysia as a global biotechnology hub
Biotechnology for economic growth and environmental sustainability
Promoting the nation’s prosperity through biotechnology
Implementation of STI towards the creation of a scientifically advanced nation
Contact Us
Previous
Next

Minggu Sains Negara 2020

LATAR BELAKANG Minat terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) dalam kalangan pelajar perlu diberikan perhatian serius. Perkara ini penting bagi memastikan negara mempunyai

Read More »

Ceramah Kesedaran AntiRasuah

Salah satu initiatif yang perlu dilaksanakan NIBM adalah melibatkan Program Kesedaran berkaitan Antirasuah bagi kakitangan NIBM. AJK OACP NIBM, semasa Mesyuarat OACP NIBM Bil 01/2020

Read More »