Career

Date PostedVacancyGradeStatusLocationDate ClosedDownload
12/08/2022Penolong Eksekutif (Bahagian Audit Dalam)
14


Kontrak


Ibu Pejabat, NIBM

28/08/2022
22/08/2022a. Jurutera Awam - 1 Kekosongan

b. Setiausaha - 1 Kekosongan

c. Penolong Pegawai Teknologi
10

14

15


Kontrak

Kontrak

Kontrak


Ibu Pejabat, NIBM

IPHARM

ABI

07/09/2022
22/08/2022a. Pemandu cum Pembantu Am

b. Eksekutif Integriti


15

11
Kontrak

Kontrak
MGVI

Ibu Pejabat, NIBM14/09/2022