Perkhidmatan Penyelenggaraan Untuk Satu (1) Unit Lif Barang Dan Dua (2) Unit Lif Pengguna Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Di Institut Genom Malaysia (MGI), National Institutes Of Biotechnology Malaysia (NIBM)