Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun untuk National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) bagi Kompleks Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) dan Kompleks Institut Genom Malaysia (MGI)-2018/2019

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

PERINCIAN SEBUTHARGA

Tarikh Pengiklanan

29 Ogos 2018

Jangkamasa Sahlaku Sebutharga

90 hari

Agensi

National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)

Pusat Pembayar

National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)

No. Sebutharga

NIBM/ RFQ/001-2018 (CMO)

Tajuk Sebutharga

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun untuk National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM) bagi Kompleks Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI) dan Kompleks Institut Genom Malaysia (MGI).

Kod Bidang

Berdaftar dengan  Kementerian Kewangan di bawah kod bidang 

220801 – Kawalan Keselamatan  (Perlu Lesen KDN yang masih sah laku)              

Tarikh Tutup

20 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS), 12:00 tengahari

Penjualan Dokumen

TARIKH : 5 September 2018

MASA    : 3.30 petang hingga 5.30 petang

TEMPAT : Bahagian Perolehan NIBM, Aras 2, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi  Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI , 43400 Serdang Selangor.

Setiap dokumen dijual dengan kadar RM 20/set yang tidak akan dikembalikan. Pembayaran hendaklah  dibuat dalam bentuk TUNAI

 

Lawatan Tapak dan Taklimat (WAJIB)

LAWATAN TAPAK

Sesi 1 –  Kompleks Institut Genom Malaysia (MGI)

TARIKH : 5 September 2018

MASA : 10.00 pagi

TEMPAT : Berkumpul di Lobi  Aras G, Blok A, Institut Genom Malaysia, Jalan Bangi 43000 Kajang, Selangor.

Sesi 2 – Kompleks Institut Agro-Bioteknologi Malaysia (ABI)

TARIKH : 5 September 2018

MASA : 3.00 petang

TEMPAT : Berkumpul di Lobi Blok A, Institut Agro-Bioteknologi  Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI , 43400 Serdang Selangor.

TAKLIMAT

TARIKH : 5 September 2018

MASA : 2.30 petang

TEMPAT : Dewan Seminar Ibnu Sina, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi  Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI , 43400 Serdang Selangor

MAKLUMAT PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

Nama

No. Telefon Pegawai

No. Fax Pegawai

Email Pegawai

1. Muhammad Zaheerudin

013-6342248

03 – 8949 8692

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Noorliza Binti Zakaria

03 – 8949 5786

03 – 8949 8692

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peringatan!

Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi secara manual hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga Aras 2, Blok A, Institut Agro-Bioteknologi Malaysia, D/A Ibu Pejabat MARDI , 43400 Serdang Selangor, sebelum atau pada jam 12.00 tengahari, 20 September 2018.Tawaran yang lewat tidak akan diterima.