PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN JENTERA ALAT TUBAH DAN JANAKUASA TUNGGU SEDIA (GENSET) TERMASUK SISTEM ELEKTRIKAL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI INSTITUT GENOM MALAYSIA, NATIONAL INSTITUTES OF BIOTECHNOLOGY (NIBM)